dijous, 29 de setembre de 2016  PREPAREM   LA   FESTA   MAJOR
  
 CAPGROSSOS
  BARRETINA  O  MANTELLINA?


- QUÈ PORTA EN QUIMET A LA BUTXACA?
- LES CAMES DELS XANQUERS SON MOLT, MOLT LLARGUES?

EL BALL DE BASTONS