dijous, 22 d’octubre de 2015

VET AQUÍ QUE EN AQUELL TEMPS
QUE ELS OCELLS TENIEN DENTS...